ÖNSÖZ

Ulusal ve küresel ekonominin dinamikleri dikkate alındığında günümüz dünyasının vazgeçilmez finans kuruluşları olan bankalar yasa koyucunun belirlediği mevzuatlar ve düzenlemeler kapsamında özellikli yapıya ve role sahip işletmelerdir. Bankalar para-kredi piyasalarının temel aktörü olmakla birlikte, finans piyasalarının diğer alanları olan sermaye piyasaları ve sigortacılık piyasasında da faaliyette bulunurlar. Ülkelerin yasal düzenlemeleri ve bankacılık gelenekleri çerçevesinde bankalar anonim şirketten kooperatif şirkete ya da özel bankalardan kamu bankalarına kadar farklı biçimlerde kurulabilmekte ve hatta yerel, bölgesel veya ulusal ölçeklerde faaliyet gösterebilmektedir. Öte yandan bankalar, bankacılığın işlemlerine göre, mevduat bankacılığı, kalkınma ve yatırım bankacılığı veya ülkemizdeki adıyla katılım bankacılığı biçiminde örgütlenebilmektedir. Bankalar, ilgili mevzuatlar kapsamında belirlenmiş görevlerini işletme nitelikleriyle sunarken, diğer taraftan iktisadi işlevleri de söz konusudur.

BANKA İKTİSADI VE İŞLETMECİLİĞİ Kitabı, mesleki faaliyetler ve dayanışmanın yanında ”Ege Finans Akademisi” ve ”Türk Finansçılar Odası” gibi hedeflere yürüyen Ege Finans Derneği üyelerinin akademik birikim ve uygulamadan gelen tecrübelerinin birleştirildiği bir yayındır. Süreç içerisinde diğer üniversitelerden ve piyasadan gelen yeni üyelerimizle kitap farklı konular ve güncel bilgilerle yenilenerek geliştirilecektir.

Okuyuculardan gelecek katkı ve eleştirilerle kitap, önümüzdeki baskılarında daha da güçlenerek öğrenciler, uygulamacılar ve akademisyenler için yol göstericiği niteliğini sürdürme hedefindedir.