ÖNSÖZ

İzmir’deki iktisatçılar son iki yıldır akademik yaşamlarında önemli birlikteliklere imza atmakta. Bunlardan ilki 2012 yılında kurulan, finansal iktisat ve işletme finansı alanında çalışan öğretim üyeleri ve finans piyasalarının profesyonelleri ile reel sektörün finansçılarının bir araya geldiği ”Ege Finans Derneği’dir”. İkinci gelişme, Değerli Hocamız Sayın Prof. Dr. Erinç Yeldan öncülüğünde başlatıp, farklı üniversitelerden gönüllü öğretim üyelerinin sunumları ile sürdürdüğümüz ”Herkes İçin Ekonomi” toplantılarıdır. Her iki girişim, İİBF ve İF öğretim üyelerinin birlikteliğini, dayanışmasını, akademik paylaşımını uyarmış ve çalıştıkları alanlar ile ilgili ortak çalışmaların üretilmesine yol açmıştır. Sözü edilen akademik ürünlerin birincisi, EFD üyesi akademik ve profesyonelleri tarafından kaleme alınan ve 2014 yılı Mart ayında yayınlanan ”Banka İktisadı ve İşletmeciliği” kitabıdır. İkinci ürün, yukarıda sözünü ettiğim iki girişimin sonucundaki akademik birlikteliğin sinerjiye dönüştürülerek ortaya çıkardığımız ”Para İktisadı: Teori ve Politika” adlı elinizdeki eserdir.

Para İktisadı: Teori ve Politika adlı bu eser, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile doğrultuda öğretim yapan farklı adlardaki fakültelerin para iktisadı, para teorisi ve politikası gibi dersler için kaynak kitap olarak yazılmıştır.

Bilimsel çizgide olmak kaydıyla esere yönelik her türlü eleştiri, görüş ve öneri, yazarlar açısından bir zenginlik olarak kabul görecek ve hoşnutlukla karşılanacaktır.