1977 Simav doğumludur.Lise eğitimini 1994 yılında İzmir Atatürk Lisesi’sinde tamamlamıştır.Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olmuş ve çalışma hayatına Demirbank T.A.Ş’de Müşteri İlişkileri Yönetmeni olarak başlamıştır.Halen Dokuz Eylül Üni. Finanman üzerine Yüksek Lisansını yapmaktadır. Koçbank, Yapı ve Kredi, Teb bankalarında toplam 15 yıl ticari portföy yönetmenliği yapmıştır. 2015 yılında katıldığı Kavuklar Gayrimenkul A.Ş. ‘de Finansman Yönetmeni olarak çalışmaktadır.Evli olup, Revna adında bir kızı vardır.