1983 Antakya doğumludur. Gaziantep Üniversitesi İİBF 2007 İşletme Bölümü mezunudur.İş hayatına 2009’da Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda başladı. Yüksek Lisans derecesini 2011 yılında Çukurova Üniversitesinden aldı halen Gazi Üniversitesinde Doktora yapmaktadır.Bankacılık sektöründen sonra yurtdışında ve yurtiçinde denetçilik yapan Turgut, Dünya Bankası Danışmanlar Grubu Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında Mali Analiz ve Değerlendirme Uzmanı olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda görev yapmış olup halen T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev yapmaktadır.