1982 İzmir doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 2005 İstatistik Bölümü mezunudur. İş hayatına 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İstatistik alanında tamamladı. 2008-2013 yılları arasında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB)’de görev yaptı. 2013 yılı Mart ayında ayrılarak Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Analitik Bankacılık Bölümünde analitik modelleme ve yapay zekâkonularında müdür yardımcılığı görevi üstlendi. 2015 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan ayrılan Taylan halen TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Risk Yönetim Müdürü olarak görev yapmaktadır.Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İstatistik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.Analitik modelleme, yapay zekâ, ekonometri ve hesaplamalı istatistik ve finans alanlarında akademik çalışmalarını yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası dergi ve sempozyumlarda çalışmaları bulunmaktadır .