Aydanur GACENER ATIŞ, 1976 İzmir doğumludur. İlk-Orta-Lise öğrenimini İzmir Gaziemir’de tamamladı. Ege Üniversitesi İİBF 1998 mezunudur. Ege Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi A.B.D.’da Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.