Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de çalıştı. Halen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de İzmir Şubesi VOB Müdürü olarak görev yapmaktadır. 1995 yılından itibaren sermaye piyasalarında aktif olarak çalışmaktadır. DEÜ / İİBF / İktisat Bölümü, DEÜ / Para Banka Yüksek Lisans Programı, DEÜ/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İktisat Doktorası. Ulusal ve Uluslararası Yatırım Fonlarının Karşılaştırmalı Risk Analizi Başlıklı BETA yayınlarından yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.