1. Dönem (2015 – 2018) Yönetim Kurumu Başkanı Sayın C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN’in mesajı;

Ege Finans Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Derneğimizin kuruluşundan itibaren büyük bir özveri ile görev yapan, Derneğimizi bu günlere getiren kurucu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kuruluna ve siz değerli üyelerimize değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni dönemin saygın ve değerli EFD üyelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Derneğimizin kurumsallık anlayışıyla tüzük değişikliğinden hareketle Yönetim Kurulu Başkanı’nın sadece bir dönem seçilmesi ve görev yapması hususu karara bağlanmıştır. Bu durum başkanlığını yapacağım dönemin önemini daha da artırmaktadır. Sizlerin desteği ve Yönetim Kurulu üyelerinin gayretiyle Derneğimizi daha aktif, işlevsel ve sektör sorunlarına çözüm platformu olarak geliştireceğimizi ifade etmek isterim.

İlk etapta çalışma yapacağımız konu başlıklarını da bu vesileyle bilgilerinize sunmak isterim:

1-) İkinci Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer organların tanıtımı, üye bilgilerinin güncellenmesi ve fotoğrafların paylaşılması (web sitemiz üzerinden),

2-) Aidat ödeme konusunda aksiyon alınması,

3-) Dernek Etkinlikleri sayfasının düzenlenmesi, Yıllık Raporların Web sitesine konulması,

4-) Kurucu Başkanımız N. Oğuzhan Altay’ın Onursal Başkan sıfatıyla mesajının yayınlanması,

5-) Üyelerimizi tanıyalım” köşesinin hazırlanması, röportaj, söyleşi vb. yapılması, web sitesinden yayınlanması,

6-) Yerel basın organlarında EFD’nin yer almasını sağlayıcı reklam, tanıtım ve benzeri imkanların araştırılması, yönetilmesi,

7-) Ege Bölgesinde yerleşik Üniversitelerde Derneğe uygun etkinlikler düzenlemek, farklı etkinlikler içinde yer almak, söz konusu Üniversitelerde Finans Topluluklarının kurulmasını teşvik etmek,

😎 EFD üyelerine yönelik, finans dünyasından güncel bilgi, değişiklik, mevzuat, yeni yayınlar konularının işleneceği ve aylık olarak yayınlanacak tek sayfalık “EFD Bülteni”  hazırlanması.

Değerli EFD üyeleri bu vesileyle hepinizi tekrar selamlıyor ve yeni dönemin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

Coşkun Küçüközmen