Ege Finans Derneği Kurucusu olan C. Coşkun Küçüközmen 2001-2012 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Bölümü’nde ve 2002-2009 yılları arasında da İsviçre/Basel merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Finansal İstikrar Kurumu’nda (FSI) dersler vermiştir. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Küçüközmen e-ticaret, stratejik iş yönetimi, finansal risk yönetimi, bankacılık, finansal makroekonomi, yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında dersler vermektedir.

C. Coşkun Küçüközmen 1961 Konya doğumludur. İlk-Orta-Lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF 1984 İktisat Bölümü mezunudur. İş hayatına 1986’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başladı. Jean Monnet Bursu ile gittiği Loughborough Üniversitesi’nden Avrupa İktisadı ve Finans üzerine Yüksek Lisans (1995), Exeter Üniversitesi’nden finans alanında doktora derecesini (2000) aldı. 2000-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında TC Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görev yapan Küçüközmen 2010 yılında Banka’dan emekli olarak akademik hayatageçti. Halen tam zamanlı Finans Profesörü olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.