Ege Finans Akademi, Ege Finans Derneği bünyesinde Ege’nin (Türkiye’nin) Finans Birikimini, Tecrübesini paylaşarak katkı sağlamayı hedefleyen akademik referanslı özel bir birimdir.

Uluslararası vizyonla oluşturulmuş olup, Türkiye’de Bankacılık sektöründe, Üniversitelerde ve Reel sektörde çalışan, uzmanlık ve tecrübesi olan Finansçılarla piyasayı buluşturmayı amaçlamaktadır.

Kuruluş:
Ege Finans Akademisi Dernek Tüzüğü Md. 3/1’e göre kurulmuştur.

İş Birliği:
Ege Finans Akademi Yönetim Kurulu onayı ile, diğer dernek, eğitim kurumları, Üniversiteler vb. ile iş birliği yapabilir, bu konuda iş birliği sözleşmesi yapabilir.

Amaç:
Ege Finans Akademisi Ege Finans Derneği’nin tüzüğünde belirlenen hedef ve planları doğrultusunda Gerçek ve Tüzel kişilerin, Ekonomi, Finans, Sigortacılık, bankacılık vb. konularda kurs, seminer, konferans, panel, kongre, çalıştay gibi bilimsel toplantılar ve eğitim çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

EGE FİNANS AKADEMİ NELER YAPAR?

  • Ekonomi, Finans konularında seminer, panel, kongre, konferans, çalıştay düzenler.
  • Ekonomi ve Finans konularında çeşitli kurslar ve sertifika programları düzenler.
  • Kurumsal, teknik, kişisel gelişim eğitimleri düzenler.
  • Finansal danışmanlık yapar.
  • Haftalık, aylık finansal değerlendirmeler yapar, yazılar yayınlar.
  • Finansal analizler yapar.
  • Sosyal sorumluluk projeleri yapar.