1. Yasalara, hukukun üstünlüğüne saygı,
  2. Tüzüğe, kuruluş felsefesine bağlılık,
  3. Dürüstlük, doğruluk ve açıklık ile yönetim,
  4. Gizliliğe saygı ve kişisel bilgileri koruma,
  5. Varlıkların sorumlulukla ve akılcı şekilde kullanılması,
  6. Derneğin saygınlığını etkileyecek kişisel tutum ve davranıştan kaçınma,
  7. Kamu otoritesi, çevre, STK’lar ve medyayla dürüst ilişki ve iletişim,
  8. Doğaya duyarlı, toplumsal, sosyal sorumluluk ile çalışma,
  9. Çıkar çatışmasından kaçınma, objektif olma,
  10. Kurallara uygun derneğin ve üyelerin menfaatlerini önceleyerek çalışma,