1. Yönetim Kurulu Başkanı : Osman CENGİZ
 • Derneğin temsilcisidir
 • Derneğin bütün işlemlerinin, ilgili yasalar, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun yürütülmesini sağlar
 • Derneğin amacına uygun her türlü çalışmayı yürütmek
 1. YK Başkan Yardımcısı : Arzu BAYTAŞ TÜRKMEN
 • Proje Ofisini kurmak için gerekli çalışmaları yapmak
 • Reel Sektör ve Kobi dernekleri yönetimi ile aktif olarak çalışmak
 • Ticaret ve Sanayi Odaları ile İhracatçı Birlikleri, diğer STK’lar ile ilişkileri yürütmek
 • Halkla ilişkiler tarafını yönetmek, Derneği tanıtmak
 • Web sitesini yönetmek
 1. YK Genel Sekreteri : Erkan KARA
 • Dernek ile ilgili resmi, özel yazışmaları yapmak
 • YK Karar Defteri, Üye Kayıt Defterini tutmak
 • Dernek Tüzüğünde yazılı üye işlemlerini ve DERBİS işlemlerini yapmak
 • Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek
 • EFD bünyesinde oluşturulması düşünülen İnsan Kaynakları proje çalışmasını yapmak
 • Dernek ihtiyaçlarını takip etmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak
 1. YK Sayman Üye : Taner DUMLU
  • Dernek hesaplarını tutmak, tahsilat, ödeme ve üye aidat takibini yapmak
  • Gelen ödeme isteklerini YK ile paylaşmak, onaydan sonra ödeme yapmak
  • Dernek üye Excel Listesini güncel tutmak
  • Dernek kayıtlarında dernek hafızası oluşması için yedeklemek
 1. YK Üyesi : Prof. Dr. C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
  • Basın ile ilişkileri yönetmek, bildiri, görüş vb. hazırlamak
  • Finansal ekonomik görüşler hazırlamak
  • “EFD Akademi” Proje sorumluluğu
  • İstanbul, Ankara finans dernekleri ilişkileri yürütmek Finansçılar Odası konusunda çalışmalar yapmak
  • Üniversite ile EFD arasında tüm ilişkiler, etkinlikler ve projeler oluşturmak
 1. YK Üyesi : Bülent OCAK
  • Dernek ile ilgili EFD bünyesinde Konferans, Etkinlik, Toplantı benzeri organizasyonların yapılmasını sağlamak
  • Derneğin üye ilişkilerini yürütmek
  • Yeni üye kazanımı konusunda çalışma yapmak
  • Kurumsal üye kazanımı konusunda çalışma yapmak
 1. YK Üyesi : Özlem GÜNER
  • GENÇ EFD ile ilişkileri yürütmek
  • Mentee Mentor proğramını yönetmek
  • Sosyal medyayı yönetmek
  • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde planlamak
  • Dernek amaç ve gaye acısından Hibe programları araştırıp sonuçlandırmak

ATAMALAR & GÖREVLENDİRMELER;

YK Başkan Danışmanı : İlhan ÇETİNKAYA

 • Dernekçe yapılan işlerin Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu takip etmek
 • Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak
 • Dernek başkanına danışmanlık yapmak
 • YK üyelerinin üstlendikleri konularda destek vermek, yönlendirmek
 • Üyelik işlemlerinde Genel Sekreter ile birlikte çalışmak

EFD Akademi Koordinatörü: Burçak ERKMEN
İdari Koordinatör: Su AVCIOĞLU
Bilişim Koordinatörü Tolga Göğebakan
Sosyal Medya Koordinatörü: Merve Bahşi