1990 Bulgaristan / Kırcaali doğumludur.İlk-Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır.Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur.Katip Çelebi Üniversitesi Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir.