Erhan DEMİRELİ, 1980 Sivas doğumludur. İlk-Orta-Lise öğrenimini İstanbul ve İzmir’de tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İİBF 2002 mezunudur. 2002’den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı’nda tam zamanlı Finans Profesörü olarak görev yapmaktadır.