• Üniversite yerleşkesi içerisinde Ege Finans Derneğini Yönetmeliğin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde temsil eder.
  • Ege Finans Derneği’nin yapacağı tüm etkinliklere destek hizmeti verir.
  • YK Başkanı Ege Finans Derneği YK toplantılarına katılır, her bakımdan topluluğu temsil eder.
  • Okullardaki öğrenci kulüpleri ile ortaklaşa düzenleyeceği ulusal ya da uluslararası öğrenci kongreleri, eğitim kampları, çalıştay, eğitim seminerleri, şenlik ve yarışmalar gibi konuların program ve projelerini yapar.
  • Yönetmelikte belirtilen konularda çalışır.