Gözde Tekin,1990 Osmaniye doğumludur. İlköğrenimini Türkiye’nin çeşitli illerinde tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 2011 mezunudur. T.C. Ziraat Bankası’nda stajını yapmıştır. Halen Ege Üniversitesi İİBF İktisat/Para-Banka bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.