Hakan Başer, 1986 İzmir doğumludur. Ortaokul ve Lise öğrenimini 60.Yıl Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Ege Üniversitesi İİBF-İktisat Bölümünden 2009 yılında mezun olduktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi İİBF-Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans eğitimini 2011yılında, aynı üniversitenin Maliye Programı Doktora eğitimini ise 2018 yılında tamamlamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu’nda 2012-2016 yılları arasında çalışmış olup sırasıyla Denetçi Yardımcısı ve Denetçi olarak görevlendirilmiştir. 2016 yılından beri Vergi Denetim Kurulu Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmakta ve Sertifikalı İç Denetçi (CIA) ünvanına sahiptir.