Ege Finans Derneği (EFD), finans alanındaki akademisyenler, finansal kurum ve kuruluşlardaki uzman, yöneticiler ve finansçılar ile kamu ve özel sektörden finans profesyonellerini bir araya getirerek mesleki birlik ve dayanışmalarını gerçekleştirmeyi, finans mesleğinin tanıtılmasını, geliştirilmesini, mesleki ilkelerin belirlenmesini, bilimsel araştırmalar yapılmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşuyuz.

EFD halen İzmir’de bulunan tüm üniversitelerden temsilcilerin yer aldığı, Bankalar ve Aracı Kurumlarımız ile Reel Sektör kuruluşlarının temsil edildiği, VOB ve Borsa İstanbul’dan yönetici düzeyinde konularında uzman üyeleri bünyesinde barındıran bir derneğiz.

KISACA ÇALIŞMA KONULARIMIZ

  1. Araştırma merkezleri, finans akademi ve enstitü gibi kuruluşları kurmak ve geliştirmek,
  2. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve konferanslar düzenlemek,
  3. Finansal raporlar ve görüşler hazırlamak,
  4. Özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar
  5. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
  6. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,
  7. Gerekli görülen yerlerde Finans Arşivi/Finans Müzesi açmak ve konu ile ilgili çalışmalar yapmak,
  8. Üniversite öğrencilerine yönelik yarışmalar düzenlemek, burs sağlamak,
  9. Finans mesleğinin tanımlanması, tanınması ve bir meslek odası olarak Türkiye Finansçılar Odası’nın kuruluşu için gerekli çalışmaları yapmak,
  10. Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, elektronik haberleşme gibi yayın araçlarından yararlanır, toplantılar, kurslar ve kongreler düzenler, mesleki dergi çıkarır ve yayınlar yapar.

GÜNCEL TANITIM SUNUMUMUZ

EFD GÜNCEL TANITIM SUNUMU