Derneğin Amacı ve Kapsamı

Dernek, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki kamu ve vakıf üniversitelerinin ilgili fakültelerindeki iktisat, işletme, finans mühendisliği, dış ticaret ve finansman, bankacılık ve finans gibi ya da farklı adlarla tanımlanan bölümlerin finansal iktisat, para teori ve politikası, para-banka, işletme finansmanı ve yönetimi, risk yönetimi, finans tarihi, sermaye piyasaları ve sigortacılık gibi alanlarında çalışan öğretim elemanları ile Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ile Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gibi ilgili mevzuatlar kapsamında finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve benzeri finans alanlarındaki kamu kurumlarında çalışanların yanı sıra özel ve kamu sektöründeki işletmelerin finans bölümlerinde çalışan finansçıları bir araya getirmek, mesleki birlik ve dayanışmalarını gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler ile aşağıdaki çalışma konuları ve biçimlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacını gütmekte ve kapsamaktadır.