Fiil ehliyetine sahip bulunan 18 yaşını doldurmuş, disiplin cezası almamış ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Üniversitelerin; İktisat, İşletme, Finans Mühendisliği, Dış Ticaret ve Finansman, Bankacılık ve Finans gibi bölümlerinde öğrenci olan herkes üye olur.

Bu vasıfları taşıyan lisans öğrencileri yönetim kuruluna dolduracakları üyelik formu ve öğrenci olduğunu gösteren belge ile üyelik başvurusu yaparlar.

Üyeliğin kabulü ya da reddi yönetim kurulu tarafından bir ay içinde başvuru sahibine yazı ile iletilir.

Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olan ve Yüksek Lisans eğitimine devam eden öğrenciler üye olamazlar.