Fiil ehliyete sahip bulunan, derneğin amaç ve kapsamında belirtilen niteliklere haiz ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu konuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.