Menderes KARADURMUŞ 1964 Kayseri doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı kurulda 12 yıl çalıştıktan sonra 1999 yılında idari göreve geçti. İzmir içinde aynı bankanın çeşitli şubelerinde Şube Müdürü olarak görev yaptı. Aynı bankanın Buca Şube müdürlüğü görevinde iken kendi isteğiyle emekli oldu.