Mert Ural, 1972 Balıkesir doğumludur. İlk-Orta-Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 1995 mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde tam zamanlı Makro İktisat (Finansal İktisat) Profesörü olarak görev yapmaktadır.