Mustafa DURGUT, 1983 İzmir doğumludur. İlk-Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümünü 2006 mezunudur. Halen Ege Üniversitesi İİBF-Para-Banka bölümünde tezsiz yüksek lisans eğitimime devam etmektedir. 2007 Temmuz ayından itibaren Yaşar Birleşik Pazarlama Dağ. Tur. ve Tic. A.Ş’de finans yöneticiliği yapmaktadır.