nasuh_oguzhan_altay

Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay (1961-Konya), İlk-Orta-Lise eğitimini Konya’da tamamlamıştır. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde başladığı yükseköğrenimini 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sürdürmüş ve 1983 yılında DEÜ İİBF İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Akademik yaşamına askerlik sonrası Eylül 1985’de yüksek lisans ile adım atmış ve Ocak 1987’de DEÜ İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ünvanı ile akademik kariyerine başlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Almanya-Hamburg Üniversitesi’nde Sözleşmeli Misafir Asistan olarak çalışan Prof. Altay, 1993 yılında DEÜ’deki asistanlık görevinin yanısıra İzmir Ticaret Odası’nda (İzTO) Ekonomi Müşaviri olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Tarişbank Tarihi projesinde araştırmacı ve yazar olarak çalışmıştır. Doktora tez çalışmalarını kazandığı uluslararası burs kapsamında 1994-1995 yıllarında Almanya-Würzburg Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Altay, Belediye Bankacılığı üzerine yazdığı tez ile doktor ünvanı almıştır.

Almanya dönüşü 1996 yılında hem Muğla Üniversitesi’nde öğretim üyesi, hem de İzTO Ekonomi Müşaviri ve 1997-1998 yıları arasında da Ege Belediyeler Birliği’nde (EBB) Bankacılık Koordinatörü’dür. İzTO’da “Ege Finans Merkezi İzmir” projesini de yürüten Prof. Altay, 1998 yılı Aralık ayından bu yana Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2000-2001 yılları arasında T.C. Devleti tarafından kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Üniversitesinde akademik ve idari faaliyetlerinin yanısıra çok sayıda STK’da üye, kurucu, yönetici ve başkan gibi görevlerini de yapmıştır. Onursal Başkanlığını yürüttüğü Ege Finans Derneği’nin (EFD) düşüncesiyle birlikte kurucu ve ilk dönem başkanıdır.

Ege Üniversitesi yanında farklı üniversitelerde, doktora ve yüksek lisans düzeyinde Para İktisadı, Uluslararası Para Sorunları, Banka İktisadı, Bölgesel Kalkınmanın Finansmanı ve Kuramsal İktisat Politikası, lisans düzeyinde de Para Teorisi ve Politikası, İktisadi Düşünceler Tarihi, Banka İşletmeciliği, Türk Bankacılık Sistemi ve İktisat Politikası dersleri vermiş ve halen vermeye devam etmektedir. Para İktisadı ile Banka ve Bankacılık alanlarında ortak yazarlı, Belediye Bankacılığı ve Türk Bankacılığı üzerine de tek yazarlı eserleri mevcuttur. Temel çalışma alanı, Finansal İktisat ve Bankacılık Tarihi’dir.