Ş. Sertaç ÇAKI, 1970 Ankara doğumludur. İlk-Orta-Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İİBF 1994 mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Bölümü’nde Finans alanında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ege Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü’nde tam zamanlı Finans Doçenti olarak görev yapmaktadır.