1993 İzmir doğumludur. İlk-orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2015 yılı Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat mezunudur. Öğrenimine, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Finansal Ekonomi Anabilim Dalında devam etmiş, ”Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Dengesini Belirleyen Faktörlerin Marshall-Lerner Çerçevesinde Analizi” tez konusu ile tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Journal of Social and Humanities Scienes Research’te yayınlanmış bir uluslararası iktisat makalesi bulunmakta olup, doktora sınavlarına hazırlanmaktadır. Ayrıca Corbett Company Finansal Danışmanlık Şirketi’nde Yönetici Yardımcıısı konumunda görev almaktadır.