Okul sonrasında Ege Finans Derneğinde üye olarak değerlendirilmek üzere; Üniversitelerin; İktisat, İşletme, Finans Mühendisliği, Dış Ticaret ve Finansman, Bankacılık ve Finans gibi bölümlerinde okuyan öğrencileri bir araya getirmek, konusunda tecrübeli uzman üyeler aracılığı ile öğrencilere mentörlük yapmak, öğrencilerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, sürekli kendini geliştiren, çevre ve topluma duyarlı, takım çalışmasına inanan, piyasada tercih edilen insan olmaları amacı ile bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamaktır.