1992 yılında İzmir’de doğmuştur. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İktisat Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir. 2017 yılından beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca www.dusuncekutuphanesi.com adresinde güncel finans ve ekonomi yazıları yazmaktadır.