Kitabımız Yayında: “Hayatın İçinde Finansal Okur Yazarlık”

Temmuz 5, 2020
Kitap İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren Ege Finans Derneği üyeleri tarafından hazırlanmış olup, kitabı hazırlayan dernek üyelerinin akademisyenler, bankacılar, işletme finans yöneticileri, ...

Bankacılığın El Kitabı

Aralık 29, 2017
Türk bankacılık sistemi 2000’li yılların başından itibaren daha sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuşma yönünde değişim ve gelişim göstermiştir. Bankacılık Düzenleme ve ...

Banka İktisadı ve İşletmeciliği

Aralık 28, 2017
ÖNSÖZ Ulusal ve küresel ekonominin dinamikleri dikkate alındığında günümüz dünyasının vazgeçilmez finans kuruluşları olan bankalar yasa koyucunun belirlediği mevzuatlar ve düzenlemeler kapsamında ...

Para İktisadı Teori ve Politika

Aralık 28, 2017
ÖNSÖZ İzmir’deki iktisatçılar son iki yıldır akademik yaşamlarında önemli birlikteliklere imza atmakta. Bunlardan ilki 2012 yılında kurulan, finansal iktisat ve işletme finansı ...